Ελληνικά English
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες

  • εκδοση ληξιαρχικών πραξεων θανάτου
  • διαδικασία εκταφών - απολυμάνσεων οστών και μεταφοράς αυτών
  • εκδοσεις Αγγελτηρίων Κηδειων Μνημοσυνων

 

SSL Certificates